Görme Engelliler

Hizmetiçi Eğitim İhtiyacını Belirleme Anketi
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin 2014 yılı hizmetiçi eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik olarak hazırlanan “Hizmetiçi Eğitim İhtiyacını Belirleme Anketi.“ kullanıma açılmış ve 16/09/2013 tarihine kadar uygulanabilecektir.